Attesten en voorschriften

  • Wij leveren geen medicatievoorschriften af op telefonische aanvraag. Bij het consult trachten wij voldoende voorschriften mee te geven tot het ogenblik dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal worden aangepast. Maak daarom tijdig een afspraak voor de verlenging van medicatie.

  • Afwezigheidattesten wegens ziekte of ongeval kunnen alleen worden afgeleverd na medisch onderzoek, zowel voor werknemers als voor studenten, zoniet zijn zij onwettig.
  • Voor het invullen van allerhande andere attesten maak je best een afspraak; doorgaans is er meer tijd nodig voor inzage in het dossier.