Raadplegingen

Alle raadplegingen gebeuren steeds na afspraak.

U maakt een afspraak

  • Bij voorkeur online. Indien er op de site geen plaats meer vrij is en je snel wenst te worden geholpen neem je telefonisch contact op.
  • Telefonisch op het nr. 015/51.39.92 
  • Voor dringende gevallen kan u ons steeds telefonisch bereiken. 

Gelieve steeds uw ID-kaart of kids ID-kaart mee te brengen.Enkele richtlijnen

Om de raadplegingen vlot te laten verlopen vragen wij rekening te houden met het volgende:

  • Kom op tijd, zo niet laat je anderen onnodig wachten; indien je niet tijdig op de afspraak kan zijn, gelieve dan ten laatste een dag op voorhand te annuleren of de dag zelf telefonisch te verwittigen.
  • Indien je een afspraak wenst voor meerdere personen, gelieve dit duidelijk te melden en in dat geval een afspraak te reserveren per persoon die moet worden onderzocht.
  • Gelieve de telefonische contacten met de arts zelf te beperken tot het strikt noodzakelijke; voor de behandeling van een medisch probleem of een uitvoerige bespreking van onderzoeksresultaten maak je best een afspraak.
  • De resultaten van de bloedanalyses kunnen telefonisch worden opgevraagd bij voorkeur tussen 13h30 en 14h, uitgezonderd op dinsdag