Tarieven en GMD

  • Alle artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit betekent dat wij de wettelijke RIZIV tarieven toepassen.
  • Wij zijn een geregistreerde groepspraktijk. Dit betekent dat u steeds de maximale terugbetaling zal krijgen ongeacht welke arts van onze praktijk u raadpleegt.
  • Voor hen die er recht op hebben passen wij de regeling ‘Derde Betaler’ toe, zodat enkel het remgeld moet betaald worden.
  • Alle artsen in onze praktijk hebben via uw GMD een perfecte kijk op uw gezondheidstoestand en kunnen beter beoordelen welke onderzoeken en medicatie nodig of overbodig zijn. Dank zij het GMD krijgt u de optimale zorg.